<Svar: 39 porsjoner> <Regneoppsett: hele sekken - skallet = ren marsipan, det vil si 40 kg - 1 kg = 39 kg.
Ren marsipan fordelt på porsjoner med ett kilogram i hver porsjon setter vi opp slik: 39 kg : 1 kg per porsjon = 39 porsjoner>