Svar: <858 figurer> <Regneoppsett: Hun lager 22 figurer fra hver porsjon, og hun lager 39 porsjoner: 22 figurer per porsjon 39 porsjoner = 858 figurer>