Svar: <1,34 kroner> <Regneoppsett: Marsipanen kostet 1 150 kroner, og kostnaden ble fordelt på 858 figurer: 1 150 kroner : 858 figurer = 1,34 kroner per figur>