Hotell- og næringsmiddelfag

Mengdeberegning
Det er viktig å være nøyaktig når man lager mat. Her finner du en oversikt over hva de forskjellige matvarene veier og en tabell for omregning fra vekt til volum, og omvendt. Du kan få hjelp til dette ved å bruke regnearket du finner her.

[Les mer..]

Brøk
Første del av håndboka omhandler en generell del som vektlegger det spesielle ved å undervise på ungdomstrinnet, hvordan motivere ungdom for matematikkfaget, hvordan skape et godt arbeidsklima i klassen? og hvordan bruke varierte arbeidsmåter som tema- og prosjektarbeid som grunnlag for elevenes læring?

[Les mer..]

Svinn
Første del av håndboka omhandler en generell del som vektlegger det spesielle ved å undervise på ungdomstrinnet, hvordan motivere ungdom for matematikkfaget, hvordan skape et godt arbeidsklima i klassen? og hvordan bruke varierte arbeidsmåter som tema- og prosjektarbeid som grunnlag for elevenes læring?

[Les mer..]

%

Renteregning
Første del av håndboka omhandler en generell del som vektlegger det spesielle ved å undervise på ungdomstrinnet, hvordan motivere ungdom for matematikkfaget, hvordan skape et godt arbeidsklima i klassen? og hvordan bruke varierte arbeidsmåter som tema- og prosjektarbeid som grunnlag for elevenes læring?

[Les mer..]

Om Tall
Første del av håndboka omhandler en generell del som vektlegger det spesielle ved å undervise på ungdomstrinnet, hvordan motivere ungdom for matematikkfaget, hvordan skape et godt arbeidsklima i klassen? og hvordan bruke varierte arbeidsmåter som tema- og prosjektarbeid som grunnlag for elevenes læring?

[Les mer..]

Kalkulator
Første del av håndboka omhandler en generell del som vektlegger det spesielle ved å undervise på ungdomstrinnet, hvordan motivere ungdom for matematikkfaget, hvordan skape et godt arbeidsklima i klassen? og hvordan bruke varierte arbeidsmåter som tema- og prosjektarbeid som grunnlag for elevenes læring?

[Les mer..]

Ligninger
Første del av håndboka omhandler en generell del som vektlegger det spesielle ved å undervise på ungdomstrinnet, hvordan motivere ungdom for matematikkfaget, hvordan skape et godt arbeidsklima i klassen? og hvordan bruke varierte arbeidsmåter som tema- og prosjektarbeid som grunnlag for elevenes læring?

[Les mer..]

Geometri
Første del av håndboka omhandler en generell del som vektlegger det spesielle ved å undervise på ungdomstrinnet, hvordan motivere ungdom for matematikkfaget, hvordan skape et godt arbeidsklima i klassen? og hvordan bruke varierte arbeidsmåter som tema- og prosjektarbeid som grunnlag for elevenes læring?

[Les mer..]

Ligninger med to ukjente
Første del av håndboka omhandler en generell del som vektlegger det spesielle ved å undervise på ungdomstrinnet, hvordan motivere ungdom for matematikkfaget, hvordan skape et godt arbeidsklima i klassen? og hvordan bruke varierte arbeidsmåter som tema- og prosjektarbeid som grunnlag for elevenes læring?

[Les mer..]

Potenser
Første del av håndboka omhandler en generell del som vektlegger det spesielle ved å undervise på ungdomstrinnet, hvordan motivere ungdom for matematikkfaget, hvordan skape et godt arbeidsklima i klassen? og hvordan bruke varierte arbeidsmåter som tema- og prosjektarbeid som grunnlag for elevenes læring?

[Les mer..]