Brøk
En brøk består av tre ting:
1 En teller 3 over brøkstreken
2 En brøkstrek ¾ er et divisjonstegn :
3 En nevner 4 under brøkstreken

Brøken 3/4 forteller oss at tallet 3 skal divideres med 4 (3 : 4).
En brøk der telleren er mindre enn nevneren er en ekte brøk.
Eksempler er
En brøk der nevneren er større enn telleren er en uekte brøk.
Eksempler er
Et tall som består av et helt tall og en brøk er et blandet tall.
Eksempler er

Brøker kan skrives som desimaltall.
Eksempler er

Oppgave


Prosent - regning med hundredeler

Prosent
betyr del av hundre. En annen måte å si dette på er per 100.

Ordet prosent kommer fra latin der pro betyr for og centrum betyr hundre.

Tegnet for prosent er %. Tre prosent skriver vi 3 %.

Når vi sier 3 prosent, mener vi tre av hundre. Tre av hundre er det samme som brøken 3/100. Brøken kan også skrives slik 3¾ 100<>. Vi leser brøken som tre hundredeler.

100 % av noe er det hele, det vil si alt.

100 % av 100 må derfor være 100.

Tegningen viser et kvadrat som består av 10 × 10 = 100 like store ruter.
Hele kvadratet er 100 %.
Én rute er 1 rute av 100 som vi skriver 1 %.

Regneregel : vi finner først 1 %.

Oppgave
1 Skriv ut rutenettet. Nummerer radene fra 1 til 10 nedover og kolonnene fra 1 til 10 bortover mot høyre. Skriv opp prosentsatsen i oppgavene nedenfor:
2 Bruk øverste rad til å fargelegge eller på annen måte merke 10 % av hele kvadratet.
3 Bruk rad nr. 3 til å merke 4 % av alle rutene. Begynn å merke kolonne 1.
4 Bruk rad nr. 5 til å merke 1 % av rutene. Begynn å merke kolonne 1.
5 Bruk kolonne 1 i rad nr. 7 til å merke 1/2 % av rutene.
6 Bruk kolonne 1 i rad nr. 10 til å merke 1/4 % av rutene.


Divisjon - deling med tall
En mengde deles med et tall for å gi like mengder, deler, til så mange som tallet viser. 15 dividert med 3 betyr at 15 skal deles i tre like store mengder (deler). Hver del blir da fem.

Regnetegnet i skrift er : På lommeregneren og pc-tastaturet er regnetegnet :
Regneoppstillingen er 15 : 3 = 5.

Eksempel
Hos bakeren er en stor bløtkake delt i 16 stykker. Det er beregnet at den skal selges som enkeltstykker.

Oppgave
Tegn bløtkaka som en sirkel. Del kaka i 16 like deler.
<Klikk her når du er ferdig>

<HN>
Oppgave
En konditor skal lage marsipan. Han har kjøpt en sekk med 40 kg mandler for 1 150 kroner. Han regner med at skallet utgjør 1 kg når mandlene er skoldet, det vil si at de er tatt i kokende vann og skallet er fjernet.

Oppskrift per porsjon som blir laget
1 kg melis, 1 kg skollede mandler, sitronsaft fra 11/2 sitron, 10 ml vaniljeessens og 5 - 6 eggeplommer.

50 g fra hver porsjon regnes som svinn til smaking, søling og uskrapt i boller og verktøy. Konditoren lager 22 marsipanfigurer á 100 gram fra en porsjon.

Regn ut

1 Hvor mange porsjoner rekker en sekk mandler på 40 kg til? Svar
2 Hvor mange marsipanfigurer kan hun lage til sammen? Svar
3 Hvor mye koster andelen med marsipan i hver figur? Svar